KOSTEN en VERGOEDINGVolwassenen
Om verschillende redenen sluit ik ook in 2019 met een aantal verzekeraars geen contract.

Situatie 2019
Met DSW, Zilveren Kruis en De Friesland en Zorg en Zekerheid VRZ (en alle maatschappijen die daaronder vallen. ) heb ik voor 2019 een contract afgesloten. Behandelingen gestart in 2019 worden volledig vergoed, onafhankelijk van uw polis. De declaratie wordt rechtstreeks met uw verzekeraar afgehandeld. Daar hoeft u niets voor te doen.
Verzekeringen bij ONVZ zijn altijd een restitutieverzekering. Dat betekent dat ze de behandeling 100% of marktconform vergoeden.

Met andere verzekeraars heb ik geen contract afgesloten. Hebt u een restitutiepolis bij deze verzekeringen dan wordt de zorg volledig of bijna volledig vergoed. Hebt u echter een naturapolis dan wordt meestal 62 tot 75 % vergoed, afhankelijk van uw polis. Informatie over de vergoeding kunt u bij uw verzekeraar krijgen.
Behandelingen worden gefactureerd aan het eind van de behandeling of maximaal na een jaar. De tarieven van de NZa worden gehanteerd. Facturen moeten binnen 30 dagen betaald worden, onafhankelijk van termijn en hoogte van vergoeding door uw verzekeraar. Een andere mogelijkheid is om een akte van cessie te tekenen. In dat geval wordt de declaratie door mij afgehandeld met uw verzekeraar en krijgt u alleen een factuur voor het niet vergoede deel en (indien van toepassing) van het ingehouden eigen risico. Het heeft mijn voorkeur om met een akte van cessie te werken.

Meer informatie over het Nederlandse vergoedingensysteem en over restitutie en naturapolissen vindt u hier.

Kinderen en jeugdigen
Vanaf 2016 doe ik alleen nog zaken doen met de regio West Brabant Oost om de administratieve overlast te beperken. Dat betekent dat behandeling van uw zoon of dochter wordt vergoed door uw gemeente wanneer u in deze jeugdzorgregio woont. Daaronder vallen de volgende gemeentes: Breda, Drimmelen, Oosterhout, Aalburg, Alphen Chaam, Baarle-Nassau, Geertruidenberg, Werkendam en Woudrichem.
Vanzelfsprekend is het (ook voor mensen uit andere regio’s) mogelijk om de hulp zelf te bepalen. Mijn uurtarief is € 95,=, maar er is onderhandeling mogelijk wanneer dit niet op te brengen valt.

Algemeen
Vereisten om voor vergoeding in aanmerking te komen
Om voor vergoeding door verzekeraar of gemeente in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts, specialist, kinder- of jeugdarts vereist of een beschikking van een jeugdprofessional van Centrum voor Jeugd en Gezin of van een wijkteam. Zij zijn degenen die met u kijken welke hulp het best past.
Zowel verzekeraars als gemeenten stellen eisen aan de verwijsbrief. Informatie hierover kunt u vinden bij informatie voor verwijzers. Een eerste voorwaarde die ziektekostenverzekeraars stellen aan verwijzing naar basis GGZ en specialistische GGZ is dat er een vermoeden moet zijn van een psychische stoornis volgens het DSM 5 classificatiesysteem. Bij kinderen en jeugdigen is dit niet meer het geval.

Niet vergoede zorg
Verschillende DSM 5 geclassificeerde stoornissen zijn inmiddels door de ziektekostenverzekeraars uitgesloten van vergoeding . O.a. de volgende problemen worden niet meer vergoed:

 • Problemen die te maken hebben met werk, studie of relatie
 • Aanpassingsstoornissen (aanhoudende stress als reactie op een ingrijpende verandering in iemands leven)
 • Levensfaseproblemen, stress, burn-out en overspannenheid
 • Slaapstoornissen
 • Wanneer bovengenoemde problemen leiden tot bijvoorbeeld een stemmingsstoornis, angststoornis of een somatoforme stoornis, dan wordt behandeling wel weer vergoed, behalve als u bij VGZ een Bewuzt Basis, IZA Gezond Samen Polis Natura of een Cares Natura Selectiefpolis af hebt gesloten. Dan wordt Specialistische GGZ zorg in verband met angststoornissen, depressieve stoornissen en somatoforme stoornissen (onverklaarbare lichamelijke stoornissen zonder dat een lichamelijke oorzaak door de huisarts en / of medisch specialist is vastgesteld) niet vergoed.

  Verder kan het voorkomen dat er een psychische stoornis vermoed wordt, maar dat dit niet bevestigd wordt in intake en onderzoek. In dat geval wordt BGGZ of SGGZ bij volwassenen dus niet vergoed door ziektekostenverzekeraars.
  Wanneer de nodige zorg niet in het basispakket zit, zal met u worden gezocht naar mogelijkheden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u wordt terugverwezen naar de praktijkondersteuner van de huisarts of dat u tips krijgt voor zelfhulp.

  Zelf betalen
  U kunt er er natuurlijk voor kiezen om hulp zelf betalen. De kosten zijn in dat geval € 95,= per consult (45 min. gesprekstijd, 15 min. verslagtijd). Bij (aantoonbaar) laag inkomen kan over de prijs gesproken worden.
  Cliënten die via Zorroo worden verwezen kunnen zonder een DSM classificatie wel in de basis GGZ worden behandeld.

  Eigen risico
  Voor mensen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen risico. Voor mensen van 18 jaar en ouder is het verplichte eigen risico in 2018 € 385,= . Meestal wordt het gehele eigen risico (of wat daarvan nog resteert) aangesproken. Voor cliënten die via Zorroo worden verwezen wordt het eigen risico niet aangesproken. Naast het verplichte eigen risico kunt u een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken. Wanneer u niet weet welke afspraken u hierover hebt gemaakt kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar. Lagere inkomens worden, afhankelijk van hun inkomen, via de zorgtoeslag gecompenseerd.

  Eigen bijdrage
  In 2018 geldt er geen eigen bijdrage voor ambulante GGZ.

  Afzeggen of niet nakomen van afspraken
  Afspraken moeten afgezegd worden op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) en minimaal 24 uur van tevoren, zodat op de gereserveerde tijd een andere afspraak ingepland kan worden. Een afspraak op maandag om 9.00 uur moet afgezegd zijn voor vrijdag om 9.00 uur. Afspraken die niet nagekomen of niet tijdig afgezegd worden niet betaald door verzekeraars. In dat geval wordt bij u € 50,= in rekening gebracht en dit kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

  Tarieven en betalingsvoorwaarden van mijn praktijk