WACHTLIJSTINFORMATIE

Algemeen
In mijn praktijk is er alleen een wachttijd tussen de aanmelding en de intake. De intake start namelijk wanneer er direct aansluitend ruimte is voor behandeling.
Verder is er op dit moment geen verschil in wachttijd voor cliënten van verschillende zorgverzekeraars. NB: bij KOSTEN en VERGOEDING vindt u informatie over zorgverzekeraars waar ik wel en waar ik geen contract mee af heb gesloten + informatie over wat dit betekent voor de vergoeding.

Psychotherapie, specialistische GGZ (SGGZ)
In verband met het afbouwen van mijn praktijk neem ik geen behandelingen binnen de SGGZ meer aan. Het is mogelijk om een uitzondering te maken voor cliënten die eerder bij mij in behandeling zijn geweest. Omdat we elkaar kennen kan dit de behandelduur namelijk aanzienlijk verkorten.

Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)
Voor Generalistische Basis GGZ is er op dit moment een wachttijd van ongeveer 5 weken. Bij praktijken die alleen basis GGZ bieden is de wachttijd mogelijk korter en daarom wordt u geadviseerd elders hulp te zoeken. Ook voor basis GGZ geldt dat een uitzondering gemaakt kan worden voor cliënten die eerder bij mij in behandeling zijn geweest.

Supervisie en leertherapie
Voor leertherapietrajecten van 25 sessies kunt u contact opnemen.

Coaching
Voor coaching kunt u bellen om te informeren.

Sociale vaardigheidstraining
De sociale vaardigheidstraining wordt in mijn praktijk niet meer gegeven.